עברית
English
Spanish
Chinese

משפחה יקרה בשעה קשה זאת נשמח לעזור לכם לנסח, לעצב ולפרסם  בעיתון מודעת אבל או אזכרה ליקריכם

שימו לב האתר ינחה אותכם שלב שלב בהכנת המודעה שלאחריו תעברו לביצוע הרכישה

במקרה שאתם חוזרים לביצוע שינוים אנא הזינו נתוני המדעה השמורה

המודעה ניתנת להורדה כך שתוכלו להדפיסהעצמאית ולתלות באזור מגורי הנפטר או המשפחה

*מספר ההתייחסות:
*שם פרטי המנוח:
*שם משפחה המנוח: