עברית
English
Spanish
Chinese
אתר הנצחה לזכר

בדיקה בדקיה 2013

בדיקה בדקיה
מקום לידה:
מקום פטירה:

בית עלמין:
ישוב: ירושלים
בית עלמין:
גוש:
גוש: א
חלקה: א
שורה: 1עריכת קשרי משפחה

ביוגרפיה

עריכה

העדפות

עריכה

הספדים

עריכה
linkText

Loading...

גלריה

עריכה

וידאו

עריכה

ציר זמן

עריכה

הדלק נר

Loading...