עברית
English
Spanish
Chinese
אתר הנצחה לזכר

אביבה אירנה יולי 1946-2015

אביבה אירנה יולי
מקום לידה:
מקום פטירה:

בית עלמין:
ישוב: עלי שלכת
בית עלמין:
גוש:
גוש:
חלקה:
שורה:עריכת קשרי משפחה

ביוגרפיה

עריכה

העדפות

עריכה

הספדים

עריכה
linkText

Loading...

גלריה

עריכה

וידאו

עריכה

ציר זמן

עריכה

הדלק נר

יצחק יולי
18.04.2022
נלקחה מאתנו ב-18.04.2015

Loading...