אתר הנצחה לזכר

מאי פלג 1984-2015

מאי פלג
מקום לידה: ירושלים
מקום פטירה: ירושלים

בית עלמין:
ישוב:
בית עלמין:
גוש:
גוש:
חלקה:
שורה:עריכת קשרי משפחה

ביוגרפיה

עריכה

העדפות

עריכה

הספדים

עריכה

משוחררת/יהודה עמיחי

משוחררת היא, משוחררת. משוחררת מן הגוף
ומשוחררת מן הנפש ומן הדם שהוא הנפש,
משוחררת מרצונות ומשוחררת מפחד פתאום
ומפחד עלי, משוחררת מכבוד ומשוחררת מן הבושה
משוחררת מתקווה ומייאוש ומאש וממים,
משוחררת מצבע עיניה ומצבע שערותיה,
משוחררת מרהיטים ומשוחררת מכף סכין ומזלג,
משוחררת מירושלים של מעלה ומירושלים של מטה,
משוחררת מן הזהות ומתעודת הזהות,
משוחררת מן החותמות העגולות
ומן החותמות המרובעות,
משוחררת מתצלומים ומשוחררת ממהדקים,
משוחררת היא, משוחררת.

וכל האותיות וכל המספרים
אשר סידרו את חייה משוחררים גם הם
לצרופים חדשים ולגורלות חדשים ולמשחקים חדשים
של כל הדורות שיבואו אחריה.
linkText

Loading...

גלריה

עריכה

וידאו

עריכה

ציר זמן

עריכה

הדלק נר

הלית
29.11.2015
משתתפים בצערכם, מי יתן ולא תדעו עוד צער.

Loading...