עברית
English
Spanish
Chinese
Search for Memorial
Search by A to Z:
Search by Organization
  • Recently Created
right
left
Jeannine Yuette Pick-Meisel
Date of birth: 06.01.1931
Date of death: 20.06.2018
Alexander Poteshkin
Date of birth: 01.11.1926
Date of death: 07.03.2018
Bryan Karl Scott
Date of birth: 20.12.1978
Date of death: 26.12.2017
test test
Date of birth: 01.01.1799
Date of death: 01.01.1799
Aurelia Farkas
Date of birth: 11.10.1928
Date of death: 02.11.2013
Apple  Au
Date of birth: 11.11.1935
Date of death: 11.01.2016
Saeed  Jaffrey
Date of birth: 01.08.1929
Date of death: 01.01.1799
Михаил Семёнович Светин
Date of birth: 12.11.1930
Date of death: 30.08.2015
  • Memorial Day
right
left
NO RECORDS TO DISPLAY
  • Personages
right
left
NO RECORDS TO DISPLAY