עברית
English
Spanish
Chinese
Search for Memorial
Search by A to Z:
Search by Organization
  • Recently Created
right
left
Alexander Poteshkin
Date of birth: 01.11.1926
Date of death: 07.03.2018
Bryan Karl Scott
Date of birth: 20.12.1978
Date of death: 26.12.2017
Aurelia Farkas
Date of birth: 11.10.1928
Date of death: 02.11.2013
Apple  Au
Date of birth: 11.11.1935
Date of death: 11.01.2016
Saeed  Jaffrey
Date of birth: 01.08.1929
Date of death: 01.01.1799
Михаил Семёнович Светин
Date of birth: 12.11.1930
Date of death: 30.08.2015
Сергей Донатович Довлатов
Date of birth: 09.03.1941
Date of death: 24.08.1990
Yosi  Piamenta
Date of birth: 29.11.1951
Date of death: 23.08.2015
  • Memorial Day
right
left
NO RECORDS TO DISPLAY
  • Personages
right
left
NO RECORDS TO DISPLAY